İletişim Bilgileri

Mermer Kesme Makinaların Özellikleri

Makine tasarımında dikkat edilecek en önemli unsurlardan bir tanesi, yapılacak olan işin ebatlarına göre, piyasada en çok tercih edilen ürün ebatlarını üretebilecek özelliklere sahip olacak şekilde planlanmalıdır. Bu yüzden sunulan bu çalışmada köprü kesme makinelerinin çalışma prensibine uygun olan ve piyasada tercih edilen ölçüler seçilmiştir. Bu ölçülerin tüm dünyada kabul edilmiş granit ve mermer bloklarının maksimum uzunluğuna ve genişliğine göre tasarlanması gerekmektedir

Makine tasarımında kullanılacak malzeme cinsi seçimlerinde dikkat edilen en önemli unsur malzemelerin karşılaşacağı yüklere karşı göstereceği mukavemet, çekme-basma, eğilme dayanımları şekil değişim tipi ve miktarı, korozyona karşı direnci, işlenebilirliği ve piyasada kolay ve ekonomik bulunabilirlikleridir. Sistemin yüksek torklarda (150Nm-250Nm) ve yüksek pozisyonlama hassasiyetinde (0,01mm) çalışması amaçlandığı için servo motor kullanılmıştır. Makinede servo motorların kullanılması ile zamanla oluşabilecek boşlukları engellemek amacıyla, boşluksuz (<1arcmin) servo redüktörler kullanılması amaçlanmıştır. “Backlash” olarak da adlandırılan boşluklar, bir mekanizmayı oluşturan parçalar arasındaki açıklık ya da kayıp devinimler olarak açıklanabilmektedir. Birbirine geçen dişli çark dişlerinin iki taraftan da birbirine temas edip kilitlenmemesi, dişli çark dişli yüzeylerinin yağlanması için mesafe bırakılması ve dişli çark elemanlarının destek yatakları arası genleşme açısından gerekli olan bu boşluklar, hassas işlemler söz konusu olduğunda sorun olabilmektedir. Bu nedenle boşluksuz servo redüktörler kullanarak pozisyonlama hassasiyeti yakalayıp, gönyeli kesimlerin ve hassas ölçülerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Servo motorlar, çok düşük devirlerde (1 d/d) bile kararlı çalışabilen, hız ve moment kontrolü yapan motorlardır (Şekil 7). Servo motorlar da step motorlar gibi sürücüye ihtiyaç duyar ve bu sürücüler servo motorlarla tümleşik olarak bulunur. Robot teknolojisinde en çok tercih edilen motor çeşididir. Ayrıca hidrolik ve pnömatik gibi alanlarda da kullanılır. Servo motor içerisinde AC veya DC motorlardan herhangi biri bulunmaktadır (Karabey, 2016). Servo motorların genel özellikleri; • Döndürme momentleri yüksektir, • Döndürme momentinin iki katına kadar olan değerlere kısa süreli olarak yüklenebilirler, • Devir sayıları 1-10 000 d/d arasındaki değerlerden herhangi birisine kolayca ayarlanabilirler,

• Çok sık aralıklı olarak hareket edebilirler. Yani dur kalk yapma sayılarının çok olması motoru olumsuz etkilememektedir. Atalet (kalkış) momentleri küçük olduğundan verilen komutları gecikme olmadan algılar ve bu komutları yerine getirirler.